Projekt

LILLHAGSPARKEN

- boende i parkmiljö

Hökälla Utveckling AB och Tornet AB har markanvisning från Göteborgs Stad, med syfte att skapa ca 600 nya
bostäder i Lillhagsparken. Tuveon medverkar i utvecklingen av detta bostadsprojekt.
 

Tanken är att den kulturhistoriska- och parkmiljön skall bevaras, samtidigt som området utvecklas. De nya bostäderna kommer att skapas genom både om- och nybyggnation.

Läs mer..

Opaltorget

- stadsförnyelse vid opaltorget

I Västra Frölunda medverkar vi i ett nytt spännande projekt tillsammans med Opaltorget Förvaltning AB (OFAB). Här pågår planarbete av Opaltorget, vilket kommer att innebära en stor förvandling av området. Torget är tänkt att utvecklas till ett levande stadsdelstorg för närservice och bostäder.

Läs mer..

Väster om kärra

- naturskönt boende


Arbete med detaljplan för området pågår.


► Läs mer om projektet hos Göteborgs Stad

Frölundaborg

- Frölunda Campus

Detta är Europas ledande anläggning för utbildning av ishockeyspelare samt  Frölunda Indians nya hem.

Tuveons uppdrag omfattade idéutveckling, genomförande samt uppföljning av projektet Campus.

Anläggningen invigdes i september 2009.

► Läs mer om Campus