Om Tuveon


- Vi arbetar med fastighetsutveckling tillsammans med partners och som konsulter.

 

Hos oss möter du det mindre bolagets fördelar: personligt bemötande, driv, ansvarstagande och korta beslutsvägar.

Framförallt ser vi möjligheter! 

Vi har gedigen kompetens och stor erfarenhet. Tillsammans med ett starkt kontaktnät och aktiva samarbetspartners inom bygg-, fastighets- och den finansiella sektorn; förverkligar vi idéer.

Tuveon är ett privatägt aktiebolag som startades år 2004. Grundare och nuvarande ordförande är Sören Gustafsson. Han är välförankrad i branschen. År 1979 startade han Tuve Bygg AB, och under 25 framgångsrika år drev han detta bolag.

 

Några välkända projekt som Sören medverkat till under sina år som byggmästare är bl a Universeum samt Saab Ericsson Space/ Ericsson Microwave  i Kallebäck. 


Under år 2011 förstärks företaget genom rekrytering av Hans Herngren. Han kommer från en tjänst som ansvarig för affärsutveckling och stora projekt på NCC (Hus Göteborg). Innan dess var Hans produktionschef på Tuve Bygg AB.

Tuveon har bl a  anlitats som projektutvecklare av Frölunda Campus, på uppdrag av Frölunda Indians. För fler pågående uppdrag läs här

 

Stadsradhus på Sörhallspromenaden

- Östra Eriksberg

 Universeum

- Blev korat till "årets byggen" år 2001

Saab Ericsson Space/Ericsson Microwave

- Kontor och produktionsanläggning, med byggyta på 85 000 m2.