Opaltorget

Detaljplanen för Opaltorget har nu vunnit laga kraft.