Välkommen till tuveon

Från idé till genomförande

Vi skapar byggnader och miljöer av hög kvalitet

Tuveon arbetar med att utveckla fastigheter.
Vi leder och driver fastighetsprojekt från råmark till färdiga byggnader.

Utifrån vår breda erfarenhet och djupa kunskap om bygg och fastigheter, skapar vi moderna och effektiva lösningar.

 

AKTUELLT

Lillhagsparken

2016-01-01 Rivningen av de vita höghusen är nu klar. Göteborgs Stads arbete med planering av kommande park och infrastruktur är igång....

Opaltorget

2015-12-17 Detaljplanen för Opaltorget har nu vunnit laga kraft.

Lillhagsparken

2015-05-04 Detaljplanen för Lillhagsparken har vunnit laga kraft. Nu arbetar vi vidare med utbyggnadsordning och utformning av husen. Är du intressera...
  • Lillhagsparken

  • Opaltorget

  • Väster om kärra